במוצאי השבת האחרונה הגיע כ"ק מרן האדמו"ר הקוה"ט מויז'ניץ שליט"א לביקור חיזוק ועידוד בעיר אשדוד לאחר השבוע הקשה שעבר על ציבור התושבים לאור מתקפת טילים מעזה • צילום: יהושע פרוכטר
את הביקור פתח האדמו"ר שליט"א בניחום אבלים בבית הקדוש הרב פנחס מנחם פשווזמן הי"ד. האדמו"ר האריך בדברי חיזוק וניחום לבני המשפחה באמרו כי פנחס מנחם אינו קרבן יחיד של בני המשפחה או של חסידות גור, כי אם קרבן ציבור של כל כלל ישראל. ואם בשמים החליטו לקחתו לקרבן ציבור זהו סימן כי הוא היה "תמים". ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די, ובטח עומד פנחס מנחם הי"ד לפני כסא הכבוד ומתחנן למפלתם של העומדים עלינו לכלותינו ימ"ש ולגאולה השלימה בקרוב. לאחר מכן נכנס האדמו"ר לאלמנה ועודדה בדברי חיזוק וניחום.
משם הגיע האדמו"ר לבית המדרש דחסידי ויז'ניץ בעיר שם התאספו מאות בני הקהילה לשיחת חיזוק ועידוד, בדגש על ילדי תשב"ר שנכחו גם הם במקום וזאת עפ"י בקשת כ"ק האדמו"ר שחפץ להרגיעם לאור הטראומות שחוו במהלך השבוע.
האדמו"ר האריך בדברי חזוק עידוד והרגעה באמרו לילדי החמד כי אמונה בה׳ ואמונת צדיקים שומרת עליהם מכל משמר ומי שמפחד יעמיד אל מול עיניו את תמונת אבי בעל ה"ישועות משה" זצוק"ל וכך יתחזקו באמונה בקב"ה שמגן ושומר על ילדי ישראל.
לאחר מכן עברו ילדי הצאן לפני הקודש כשאדמו"ר שליט"א משוחח כם כל ילד וילד ושואל האם הוא מפחד ומעודד ומחזק לבל יפלו ברוחם,
כן עברו לברכה כלל הציבור תושבי אשדוד. בסיום המעמד קם האדמו"ר לריקוד מיוחד עם ילדי החמד.