ועדת הכספים בראשות ח"כ גפני, דנה היום באישור הארכת תקנות הוראות השעה שהגיש שר האוצר, לעניין פיצויים למעסיקים באזור הדרום בעבור תשלום פיצויים בגין היעדרות הורים מהעבודה, בגין סגירת מוסדות החינוך בדרום, לאור הנחיות פיקוד העורף

בשורה לתושבי הדרום: במסגרת הסכמות שהשיגה ועדת הכספים הזמנית עם האוצר במהלך דיון בנושא, נקבע כי כלל העובדים יהיו זכאים לתשלום בגין 2 ימי היעדרות מהעבודה בסבב הלחימה האחרון, תחת יום אחד בלבד במתווה האוצר, וכן כי מסלולי הפיצויים לדבוראים ולעסקי התיירות ימשכו גם הם, בניגוד למתווה שהביא האוצר. עוד נקבע כי תחולת תקנות הפיצוי תימשך עד לסוף השנה ככל שידרש – ארכה של חצי שנה על מתווה האוצר.

לצד כך עלה כי המענה לעיר אשקלון וישובים נוספים שאינם מוגדרים כיישובי עוטף עזה אך סופגים פגיעות קשות בכל סבב לחימה אינו מספק, כמו גם המענה לעניין עסקי המסעדנות בעוטף עזה. לעניין נושאים אלה נקבע כי ועדת הכספים תתכנס לישיבות נוספות. יו"ר הוועדה הזמנית, ח"כ משה גפני אמר "המערכה האחרונה הוכיחה שמגיע לאשקלון ולישובים נוספים מענה הולם, נהייה איתם"

ועדת הכספים הזמנית בראשות ח"כ משה גפני, דנה היום באישור הארכת תקנות הוראות השעה שהגיש שר האוצר, לעניין פיצויים למעסיקים באזור הדרום בעבור תשלום פיצויים בגין היעדרות הורים מהעבודה, בגין סגירת מוסדות החינוך ביישובי הדרום, לאור הנחיות פיקוד העורף. תוקפן של התקנות לעניין נזק עקיף פקע בסוף אפריל, ולכן הן לא חלו ביחס לירי שהתרחש מחודש מאי ואילך. לאור כך ביקש שר האוצר להאריך את תוקף התקנות עד לסוף חודש יוני הקרוב בלבד. בנוסף בקשת האוצר לארכה, לא כללה את יתר מרכיבי הפיצויים (פיצויים לענף התיירות ולדבוראים) שכללו במקור התקנות הזמניות שאישרה ועדת הכספים בחודש דצמבר האחרון.

לאור כך, דנה ועדת הכספים היום במכלול רכיבי הפיצוי והסיוע לתושבים ולעסקים ביישובי עוטף עזה והדרום עקב המצב הביטחוני והפגיעה הכלכלית הנובעת מכך, ודרשה לכלול את כלל מרכיבי הפיצויים ולהאריך את התקופה.

בעקבות לחץ הוועדה הזמנית הוחלט לבסוף בהסכמה על הרחבה משמעותית של מתווה הפיצויים שהגיש משרד האוצר, כך שגם התקנות לפיצויי ענפי התיירות והדבוראים יכללו בארכה, וכן תורחב התקופה שבה יחולו התקנות בחצי שנה יותר מהמתווה שהציג האוצר, כך שהתקנות יחולו עד לסוף חודש דצמבר. עוד נקבע לדרישת הוועדה כי מעסיקים שעובדיהם נעדרו מהעבודה גם בתאריך ה-6.5 יהיו זכאים לפיצוי בגין תשלום שכר ביום זה, למרות שפיקוד העורף קבע בבוקר אותו יום על חזרה לשגרה, זאת בנוסף לתאריך ה-5.5 שעליו ישנה הסכמה כוללת. עוד אישרה הוועדה צו הרחבה הקובע כי כלל העובדים יהיו זכאים לתשלום בגין 2 הימים, ללא יוצא מן הכלל, נוכח כך שעלה שעובדי רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה לא תמיד נכללים בגדר הפיצוי.

עוד נקבע כי יתקיימו דיונים נפרדים לעניין העיר אשקלון וישובים אחרים שאינם נכללים בהגדרות הפיצוי לעוטף עזה, אך סופגים פגיעות קשות בכל סבב לחימה. בנוסף יתקיים דיון לעניין עסקי המסעדנות שאינם זוכים למענה הולם.

יו"ר הוועדה הזמנית, ח"כ משה גפני ציין בפתח הדיון: "לעמדת רבים הארכה שהובאה בפנינו קצרה מידי, אנחנו לא רוצים שתביאו שוב תקנות בעוד חודשיים, יש להסדיר את הנושא. בנוסף יש להסדיר את הפיצויים למעסיקים שעובדיהם נעדרו גם בתאריך ה-5.6, הודיעו לתושבים רק בבוקר שהלימודים מתקיימים, חלק גדול מהאנשים לא נערכו לכך, היו בטוחים שלא יתקיימו לימודים גם ביום הזה. בנוסף אין פתרון לדבוראים ולעסקי התיירות בהארכת התקנות, הן נכללו בתקנות הזמניות שקבענו בסבב הקודם".