צפו: כ"ק האדמו"ר מדינוב ביתר שליט"א שהה עם מצטייני הבחורים וראשי החבורות לשבת התאחדות בקרית ספר.