שמחת הברית לנכד כ''ק אדמו''ר מביאלא רמת אהרן שליט''א בן לבנו הרה''ג מענדל רבינוביץ חתן כ''ק האדמו''ר מנדבורנה ירושלים שליט''א • השמחה נערכה בביהמ''ד של כ''ק האדמו''ר מביאלא רמת אהרן שליט''א ברח' רוזנהיים בבני ברק • צילום: שוקי לרר