שיעור פתיחת הזמן בישיבת גייטסהעד ע"י הראש ישיבה הרב אברהם גורביץ שליט"א יום א' אמור תשע"ט