בין התקנות: התייצבות לצו ראשון תתקיים במועדים מיוחדים כשכל בני הישיבה מגיעים בלוויית רבניהם. הוסדר כי ההתייצבויות ברוב לשכות הגיוס יתקיימו במקומות נפרדים. בוטלו הראיונות האישיים ותידרש רק הצהרה בריאותית מרופא המשפחה

עיתון יתד נאמן מדווח הבוקר על הסדר חדש שהשיגו בועד הישיבות שעתיד להימשך ולהתרחב, כאשר במשך השבועות הקרובים תלמידי הישיבות הנקראים להתייצבות לצורך הסדרת מעמד 'תורתו אומנותו' בצו ראשון, הנועד לאלפי תלמידי הישיבות בגילאי שש עשרה וחצי שברובם הינם תלמידי הישיבות הקטנות ומתייצבים בפעם הראשונה, יגיעו במועדים מיוחדים, כשכל בני הישיבה יגיעו בצוותא בלווית רבניהם ויסדירו את מעמדם  – במקומות נפרדים באופן המותאם והראוי לבן הישיבה.

בנוסף לכך בוטלו הראיונות האישיים, ותחת זה ממלאים התלמידים טופס שאלון המותאם לבני הישיבות הנשלח לישיבות קודם לכן ומטופל ע"י ועד הישיבות, כמו"כ ימסרו התלמידים במקום טופס הצהרה בריאותית מרופא המשפחה בלבד.

"התקנות החדשות שהוסדרו מציגות שינוי מבורך הן מבחינה הרוחנית והן בהיבט הגשמי בקיצור זמני השהייה וכדומה". עוד צוין כי, נציגי וועד הישיבות יהיו נוכחים במועדים המיוחדים במקום ההתייצבות ויעקבו אחר ביצוע התקנות החדשות ויספקו פתרונות לכל בעיה באם תיווצר.