השר מיכאל יעזור. יבוא לעזרתכם השר מיכאל.
אתם מהלכים בין מכשולות בדרך אפלה.
רבותיי, יגיע אליכם השר מיכאל לעזרה.
אבל תצתרכו לקבל אותו ולקבל את דבריו.