שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, י"א באייר ה'תשע"ט