מעמד אדיר לרגל תחילת זמן קיץ בביה"כ המרכזי שע"י קהילת יסודות במזרח פרדס כץ בהשתתפות מאות אברכים, דברי חיזוק נשא הגאון רבי חיים פינשטיין שליט"א ר"י עטרת שלמה, ורב השכונה והקהילה הגאון רבי שלמה ליפשיץ שליט"א.