חשבונותיהם של לקוחות בנק הפועלים שניסו למשוך מזומנים חויבו - זאת למרות שבשל תקלה במכשיר הלקוחות לא קיבלו את הכסף בפועל • הפיקוח על הבנקים הטיל קנס של מיליון וחצי שקלים והורה לבנק לפעול לאתר לקוחות שלא זוכו במשך השנים

הפיקוח על הבנקים דרש מבנק הפועלים לפצות לקוחות שנפגעו מתקלה שנמצאה במכשירים האוטומטיים של הבנק למשיכת מזומנים, והטיל על הבנק עיצום כספי של יותר מ-1.5 מיליון שקל.

בבנק המרכזי הסבירו היום (חמישי) כי העניין שבגינו נקנס הבנק קרה בדצמבר 2018, כשבעקבות תחקיר של חדשות 13 התברר כי מאות רבות של לקוחות הבנק לא קיבלו כסף כשניסו למשוך אך חשבונם חויב. "בעקבות מידע זה פתח הפיקוח על הבנקים בבדיקה לגבי אופן הטיפול של הבנק בתקלות האמורות. בהסתמך על ממצאי הבדיקה דרש הפיקוח מהבנק לאתר את הלקוחות שנפגעו מהתקלה ולפצותם, ולנקוט בצעדים כדי לוודא שהתקלה לא תישנה", מציינים היום בבנק המרכזי.

מהבדיקה עלה כי אמנם רוב פעולות המשיכה היו תקינות, וכי אם לא התבצעה משיכה, לרוב בוצע זיכוי אוטומטי – אך היו גם מקרים שבהם התרחשה תקלה. במקרים הללו קבע הפיקוח כי הבנק לא הודיע ללקוחות על התקלה, לא פעל באופן יזום לאיתור הלקוחות שלא זוכו באופן אוטומטי ולא דאג להשיב את מלוא הכספים והעמלות שנגבו בגין השירות שלא ניתן.

בנק הפועלים בתגובה: "הבנק מצר על התקלות ופעל ביסודיות וברצינות על מנת לתקנן. הפיקוח על הבנקים הכיר בפעולות הרבות שנקט הבנק לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם, וקיבל את טענת הבנק כי הללו מצדיקות הכרה והפחתה בעיצום".

"יצויין כי הבנק מפעיל את מספר הבנקטים הגדול ביותר בארץ עם למעלה מ-760 בנקטים, שבהם מתבצעים כ-3 מיליון פעולות משיכה בחודש, ורובן המוחלט בוצעו בהצלחה. באשר למיעוט המקרים, רובם זוהו אוטומטית על ידי מערכות הבנק והלקוחות זוכו מיידית. אחוז נמוך מאוד מכלל המשיכות שלא תוקנו אוטומטית – זוהה וטופל פרטנית, כך שכיום לא ידוע על לקוחות שלא זוכו או יזוכו בעקבות התקלות. נדגיש כי משיכות כספים שלא בוצעו בהצלחה לא מחויבות בעמלה, והבנק זיכה את הלקוחות כנדרש".