מועצת רשות המים מדווחת היום שבעקבות התייקרות מתונה בכלל המשק בחודשים האחרונים, תעריפי המים לבית מתעדכנים בהתאם ועולים בתחילת חודש יולי בכ-1.2%. המשמעות היא תשלום ממוצע למשק מים של כ-112 שקלים לחודש

מועצת רשות המים החליטה היום (חמישי) להוציא לשימוע את הכוונה לייקר את תעריף המים בשיעור של 1.2% בתחילת יולי. פעולת העדכון התעריפים היא קבועה ומתקיימת פעמיים בשנה – בתחילת כל שנה קלנדרית ובאמצע שלה.

המשמעות היא תשלום ממוצע למשק מים של כ-112 שקלים לחודש, במקום תשלום של כ-110 שקלים לחודש עד כה. עליית התעריף הייתה אמורה להיות גבוהה בהרבה, אך היא מותנית על ידי הרגולציה החדשה שהוחלה על התאגידים. על פי החוק, תעריפי המים חייבים לשקף את עלותם האמיתית, והם מתעדכנים פעמיים בשנה, בתחילת ינואר ובתחילת יולי. יודגש כי העלאה מתונה זו מתבצעת בשים לב למצב משק המים ולהשקעות הנדרשות במשק המים העירוני.

ההתייקרות האמורה, מתונה ככל שתהיה, מגיעה לאחר התייקרות אחרת שנרשמה בינואר האחרון, בשיעור של 4.12%. גם אז נומקה ההתייקרות בצורך להשקיע בפיתוח ובשדרוג משק המים, ש"סוחב על גבו" 5 שנות בצורת, כמו גם בעליית תעריפי החשמל (2.9% מינואר האחרון) – שכן מתקני ההתפלה הם צרכני חשמל "כבדים", ועלות הפעלתם מתגלגלת בחלקה גם על הציבור.