משפחות הנספים בנחל צפית לנתניהו: "היכן ועדת החקירה שהבטחת"

באירוע לזכר הרוגי השיטפון תקפו הורי הנספים את משרדי החינוך והביטחון על שלא התייחסו לדו"ח אהרונישקי, וכן את ראש הממשלה שחרף הבטחתו לא הקים ועדת חקירה: "לא ייתכן ששנה אחרי האסון יושבים במשרד החינוך אנשים שהתנהלותם הובילה לאסון"