תלמידי כתה ז' מת"ת ברסלב ירושלים אצל גאב"ד ירושלים • גלריה

תלמידי כתה ז' בתלמוד תורה דחסידי ברסלב - ירושלים בנשיאותו של הרה"ח ר' משה קרמער שליט"א עלו להיבחן על פרק ארבעה אבות בע"פ אצל כ"ק מרן גאב"ד ירושלים הרה"ג ר' יצחק טוביה ווייס שליט"א, אשר הפליא את הצטיינותם ובקיאותם הנפלאה, והשקעה הרבה שהמחנכים משקיעים בתלמידים • צילום: משה מרקוביץ - ברסלב live

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו