בתום הערכת המצב, חתם נציב הכבאות על צו מיוחד המורה על שורה של הגבלות הכוללת בין היתר, איסור הדלקת מדורות ביערות, שמורות טבע, גנים לאומיים ואזורי סיכון. כמו כן, הגבלת ממדי המדורה עד לגובה של מטר וחצי וקוטר של עד 3 מטר

נציב הכבאות וההצלה, רב טפסר דודי שמחי, חתם על צו המגביל את קיום המדורות. לפי הצו, יש לקיים את המדורות רק במקומות שהוקצו לכך על ידי הרשויות המקומיות. כמו כן, מורה הצו על הרחקה מיערות ובנייני מגורים.

שמחי קיים הבוקר הערכת מצב במהלכה הוצגו בפניו נתוני מזג האויר החריג, כיווני הרוחות והיערכות הכוחות.

בתום הערכת המצב, חתם הנציב על צו המורה על שורה של הגבלות הכוללת בין היתר, איסור הדלקת מדורות ביערות, שמורות טבע, גנים לאומיים ואזורי סיכון. כמו כן, הגבלת ממדי המדורה עד לגובה של מטר וחצי וקוטר של עד 3 מטר. האיסור הדלקת מדורה ביער וחורש קיים גם במקומות המיועדים לכך.

בנוסף, ניתנו מגבלות להגדלת המרחקים בין המדורות לגורמי סיכון כגון יערות, בנייני מגורים, מתקני גז ודלק, קווי חשמל.

נציב הכבאות הנחה על תגבור כוחות ובמהלך ימי החג יצאו לשטח ולמוקדי האש כאלף לוחמי אש, מפקחי מניעת דלקות ומתנדבים.

מכבאות והצלה נמסר: "אנו שבים וקוראים לציבור לגלות אחריות, לאחד מדורות, ולהקפיד על הנחיות הבטיחות המפורסמות".