האדמו"ר מרימנוב המריא מישראל לפקוד את ציון זקנו הרה"ק רבי יוסף מרימנוב בנו של אבי השלשלת האדמו"ר רבי צבי הירש מרימנוב באוהל האדמו"רים ברימנוב שבפולין • סעודת ההילולא נערכה במתחם הכניסה לבית החיים שם נבנה בימים אלו מתחם ההכנסת אורחים האדמו"ר עקב מקרוב אחר סיום היציקה של קומת המקווה הנשלמת בימים אלו.