כנס לאברכי החבורות בחצה"ק נדבורנה ירושלים בהשתתפות כ"ק האדמו"ר שליט"א