כ"ק האדמו"ר מזוטשקא אמסנא שליט"א בשיחת קודש לבחורי שיעור ג' בישיב"ג "לומדי תורה" מכנובקא בעלזא בב"ב