ברכת מז"ט לכ"ק האדמור מנדבורנה ב"ב ולכ"ק האדמור מקוסוב ויזניץ שליט"א