מבקר המדינה יוסף שפירא כתב לפני שלוש וחצי שנים דוח ביקורת חמור מאוד על מנכ"ל הטכניון ועל ועדת המכרזים, ומתח ביקורת על מתניהו באופן אישי. הביקורת נגעה במינוי יועץ חיצוני לטכניון - שלא על פי הנהלים ושלא בדרך המקובלת

מועמדו של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מנכ"ל המל"ג לשעבר, זכה לביקורת חריפה בדוח מבקר המדינה היוצא, השופט יוסף שפירא, לפני כשלוש וחצי שנים. כך דווח הערב בחדשות 12.

אנגלמן היה בשעתו מנכ"ל הטכניון ומתוקף כך הוא כיהן כיו"ר ועדת המכרזים של הטכניון. המבקר שפירא כתב לפני שלוש וחצי שנים דוח ביקורת חמור מאוד על מנכ"ל הטכניון ועל ועדת המכרזים, ומתח ביקורת על מתניהו באופן אישי. הביקורת נגעה במינוי יועץ חיצוני לטכניון – שלא על פי הנהלים ושלא בדרך המקובלת. בנוסף הדוח עסק בשיפוץ שזכה לביקורת שהושתקה של ועדת הביקורת הפנימית של הטכניון.

כך כתב שפירא, לפני שלוש וחצי שנים, על מי שעשוי להחליפו: "משרד מבקר המדינה מעיר לוועדת המכרזים ובראשה למנכ"ל, כי אישרה את המינוי למראית עין בלבד, ללא הליך בחירה שוויוני ושקוף. היא פעלה בניגוד להוראות חוק חובת המכרזים ותקנותיו".
"הדבר חמור במיוחד", כתב שפירא. "נוכח העובדה שהממצאים וההמלצות של הביקורת הפנימית בנוגע לפרויקט שיפוץ הפקולטה לרבות הממצאים וההמלצות בעניין דרכי התקשורת עם בעלי המקצוע, היו אמורים לעמוד כנר לרגליה".

מטעמו של מתניהו אנגלמן נמסר בתגובה לחדשות 12: "דו"ח הביקורת בטכניון עסק ברובו בנושאים הנוגעים לתקופה שלפני כהונתו של אנגלמן כמנכ"ל. הדיון בוועדת המכרזים, התקיים בהשתתפות היועמ"ש וכלל חברי הועדה כדין. מכל מקום כלל הליקויים תוקנו. הודעה מפורטת נמסרה בנושא למשרד מבקר המדינה".