.

ושעתיים ריקודים במירון שהגיעו בעקבותיה…

דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה. מנסה לשאוף לקרבי שוב ושוב את המראה הנהדר בקודש. העדות האישית מהרב ח. ל. מקרית גת, הגיעה תיכף אחר 'ל"ג בעומר' למערכת "קהילות לתורה" כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר…

היה זה בשנה שעברה ביום הגדול 'ל"ג בעומר' בו זכה הרב ח. ל. מקרית גת לעלות מעירו מירונה בתוך רבבות אלפי ישראל העולים לחגוג ולהשתטח בציון הק' במירון ביומי דהילולא דרבי שמעון בר יוחאי. היה זה עם סיום תפילתו, עודו יורד הבחין בשלטים הגדולים המבשרים ומודיעים על 'היכל התורה מירון' הפתוחים לרווחה וכל החפץ ללמוד מוזמן להיכנס לבית המדרש המרווח והממוזג וליהנות מלימוד התורה ביום הגדול.

זה ממש הזדמנות עבורי לשמור על הלימוד היומי הקבוע, החליט מיד. דקות ספורות ארכו לו עד שמצא מקום שהתפנה, כשבין לבין הספיק לארגן לעצמו החוברת 'לימודי הקהילות' עם מבחר הלימודים הנהוגים בקהילות הק'.

א מחייה. הרהר לעצמו עודו פותח את החוברת ומעוניין לשקוע בלימודו. אך ה'מפתחות' צדו את עיניו. ברגע הראשון כמעט פספסתי את הדבר עצמו. סיפר לאחר מכן בלהט. רפרפתי בעיני על שורות הלוגואים המגוונת מכלל ארגוני הקהילות שכולם מאוחדים בדעה ומטרה אחת 'להגדיל תורה ולהאדירה', ואז קלטתי באושר;

כלל ישראל מצוין בגוונים רבים ומלאי סגנונות, לכל קהילה הייחודיות שלה, העקרונות המיוחדים שלה. לא אחת הם נראים אפילו כסותרים את השני. מציין הוא את הידוע. אך כאן, למול עיני, על ההר הקדוש מירון, נגלה לעיני 'קבלת התורה' בימינו אנו, כפשוטו. קולו הסוער מתגבר והולך. כל קהילה חיה לפעמים כאילו נפרדת היא מחברותיה, אך הודו לשם לכולנו יש את אותה 'תורה' הקדושה, ואנו עובדים לאותו נותן התורה, ממש כיסוד דברי הרשב"י; קודשא בריך הוא אוריתא וישראל חד היא.

לא אגזים ואומר. סיים ברגש קודש. הרעיון הפשוט בעצם, שקלטתי אז בראיית החוברת טלטלה אותי לגמרי. פתאום מצאתי מנגב עיני מדמעה סוררת. אנחנו בעצם עם אחד. אם כי, לא וויתרתי על הלימוד הקבוע שלי. מציין הוא בפסקנות יהודית. אך בהמשך מצאתי את עצמי בראשונה בחיי, נכנס ומתערב בתוככי המעגלים המלאים בבני עם סגולה לשבטיהם וסוגיהם, רוקד, שש ושמח בהודיה להשי"ת שבחרנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. ונתן לנו את תורתו, ותורת רבי שמעון. אשרי העם הם לומדך.

* * *

כהמשך להצלחה הגדולה בשנים האחרונות עם הכנת והוצאת חוברת 'לימודי הקהילות' לקראת ל"ג בעומר כשרבבות אלפי בני ישראל מכל רחבי תבל הבאים לעלות למירון להשתטח ולשמוח בהילולא דרבי שמעון בר יוחאי, נהנו מבחורת הלימודים בו הוכנסו בכפיפה אחת, כלל הלימודים בו הנהוגים בקהילות הקודש. כשכל אחד מוצא בו את לימודו הרגיל בו, מ'דף היומי' עובר ל'דף היומי בהלכה' עד ללימודים היומיומיים בכל קהילה כמנהגם.

השנה בציון 'תלת הוי חזקה' הוכן החוברת באופן מורחב ומוגדל במיוחד. לצד כל הלימודים הנפוצים הנהוגים בקהילות הקודש בארץ ישראל ובחוץ לארץ הוכנס גם 'מאמרי מעלות הרשב"י' עם הפירוש הידוע 'מתוק מדבש'. כשכולם שוים לטובה ממהדורות מפוארות ומסודרים באופן ומופתי יחד עם 'מפתח' מאיר עיניים ומזמין ללימוד.

יצוין שמחמת קדושת החוברת זה יודפס ויונח בכבוד רק ב'היכל התורה מירון' כשכל המעוניין לשמור על קביעתו בתורה מוזמן בחום להיכנס וליהנות משעת לימוד רגועה ביישוב הדעת ביום הגדול ובמקום הקדוש.

 

געפועל'ט אלעס גוט

להורדה והדפסה לחצו על התמונה או כאן:  חוברת לימודי הקהילות ל"ג בעומר ע"ט