כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א ערך את שולחנו הטהור לרגל פסח שני עם תלמידי ישיבה קטנה היכל התורה ד'סאטמאר וויליאמסבורג באולמי כינור דוד בקרית יואל • בסיום האדמו"ר חילק לבחורים מצות כסגולה • צפו