הגר"א עפג'ין שליט"א ראש ישיבת "בית הלוי" העלה את האבוקה לכבוד הרשב"י במעמד ההדלקה בחצר הישיבה בראש העין