שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, י"ח באייר ה'תשע"ט