מעמד ההדלקה המרכזית ברחבת ביהמ"ד הגדול קרית אונגוואר ע"י כ"ק האדמו"ר שליט"א • צפו: