מעמד ההדלקה וסעודת ההילולא בביהמ"ד הגדול דחסידי ברסלב "השול" במאה שערים בהשתתפות זקני וחשובי חסידי ברסלב • צילום: יונה'לע - ברסלב live