הבן שלי לומד בישיבה שיעור ב סולק מהישיבה ביגלל שהוא בא איתי למירון