גלררית ענק ממעד ההדלקה בחצה"ק תולדות אהרן במירון • צילומים: מאיר אדרי. יעקב נחומי. פנחס עמנואל
26