מעמד ההדלקה לכבוד הרשב"י בראשות הגרש"א שטרן שליט"א רב מערב בני ברק