מערכת בחירות עוד הפעם. ושוב יאכילונו את הלוקשים של הסוקרים המשקרים….
ויתייחסו אליהם ברצינות תהומית….