שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"ה באייר ה'תשע"ט