מזל שהם מחולקים. תארו לעצמכם ציבור כפול עם אדמו"ר אחד. בלי עין הרע.