Yonatan Sindel/Flash90

המבקר על ביטחון ירושלים: פרצות במכשול ופערים בתקשורת בין הכוחות

דו"ח מבקר המדינה על ירושלים מעיד על ליקויים משמעותיים בנוגע לעמידה בנוהלי האבטחה והבידוק הביטחוני ובנוגע להכשרה הנדרשת למפקדים ולכשירות המאבטחים במעברים. דרך אחד הפרצות שלא טופלו: נכנס המחבל שרצח את אורי אנסבכר הי"ד

דו"ח מבקר המדינה לרגל יום ירושלים מעיד על ליקויים משמעותיים במצב הביטחון בבירה. הליקויים הם בנוגע לעמידה בנוהלי האבטחה והבידוק הביטחוני ובנוגע להכשרה הנדרשת למפקדים ולכשירות המאבטחים במעברים. "נוכח חשיבותם של גדר ההפרדה והמעברים לביטחון תושבי מדינת ישראל ולהבטחת מרקם חיים תקין של קבוצות האוכלוסייה השונות משני צדי הגדר, על ממשלת ישראל לממש את החלטותיה בנוגע להשלמת תוואי הגדר ולקבל החלטה בנוגע לאזרוח המעברים בגזרת עוטף ירושלים", כותב המבקר.

בחודשים אוקטובר 2017 עד נובמבר 2018 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על מרחב התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושלים. בביקורת נבחנה הפעילות הביטחונית במכשול ובמעברים והשפעתה על מרקם החיים בגזרת עוטף ירושלים. כמו כן נבדק האם תוקנו הליקויים המרכזיים שהועלו בדוחות הקודמים הנוגעים לעוטף ירושלים.

בחודשים אפריל ומאי 2018 בוצע עבור משרד מבקר המדינה הליך של שיתוף ציבור תושבי מזרח ירושלים בתהליך הביקורת. מטרת שיתוף הציבור הייתה לקבל ממקור ראשון עמדות של תושבים בכל הנוגע לשירותים שהם מקבלים. בהליך, שבו השתתפו 42 תושבים בחמש קבוצות היוועצות, נבחנו נושאים שונים ובהם הפעילות והתנאים במעברים.

במועד סיום הביקורת, בנובמבר 2018, נותרו שתי פרצות לאורך תוואי המכשול בגזרת עוטף ירושלים. פרצות אלה מאפשרות כניסה של שב"חים משטחי איו"ש לירושלים ובכך מסכנות את ביטחון תושבי ישראל. חשוב לציין כי ב-7.2.19 חדר מחבל מחברון לירושלים דרך אחת הפרצות ורצח באכזריות ביער עין-יעל את אורי אנסבכר ז"ל, צעירה בת 19 מהיישוב תקוע.

כוחות ביטחון בירושלים. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

המבקר מעיד על פערים בתקשורת בין כוחות הביטחון הפועלים בגזרת עוטף ירושלים. בין כוחות הסיור של חטיבת בנימין של צה"ל, כוחות הסיור של משמר הגבול של עוטף ירושלים ומשטרת ישראל קיימים פערי תקשורת הפוגעים בתיאום בין הכוחות וביעילות פעילותם.

אי קיום החלטות ממשלה: בשנת 2005 החליט ראש הממשלה דאז אריאל שרון ז"ל לאשר את תוכנית המל"ל ולאזרח את מעברי עוטף ירושלים. מאז חלפו כ-13 שנים, ועד מועד סיום הביקורת לא אוזרח שום מעבר.

במועד סיום הביקורת חלפו ארבע שנים מאז קבע ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, כי יש לבחון לעומק את נושא האזרוח, אולם ההצעות שהכין המל"ל בהתאם להנחיית ראש הממשלה עדיין לא נדונו בקבינט הביטחוני וממילא לא הוכרעו לגופם של דברים. עיכוב של שנים מספר בהבאת נושא כה חשוב לדיון ובהכרעת הדרג המדיני לגביו – גם כשמובא בחשבון הצורך בתיעדוף נושאים אחרים – אינו סביר.

הקמתו של מעבר מצודת אדומים הושלמה במאי 2018. אולם, במועד סיום הביקורת המשרד לבט"פ ומשטרת ישראל עדיין לא היו ערוכים להפעלתו. נוסף לכך, אי-הפעלת המעבר במועד עיכבה את פתיחתו של כביש הטבעת המזרחי, שבו הושקעו כ-220 מיליון ש"ח ואשר נועד לשפר את מרקם החיים של האוכלוסייה הישראלית והפלסטינית.

זירת הרצח של אורי אנסבכר הי"ד. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

משטרת ישראל פיתחה וקיימה קורס ייעודי להכשרת מפקדי מעברים, אולם לא כל המפקדים במעברים הם בוגרי הקורס, ויכולה להיות לכך השפעה על מקצועיותם ובקיאותם בנוהלי הבידוק. קיים מחסור מתמשך וניכר במאבטחים במעברי עוטף ירושלים אשר פוגע בביטחון ובפעילות השוטפת במעברים. בשל מחסור זה, המאבטחים בעוטף ירושלים אינם משתתפים בימי ריענון הכשרה כנדרש בנוהל המשטרה, דבר הפוגע בכשירותם המבצעית.

במעבר הסחורות ביתוניא מצאה המשטרה, כי בשניים מתוך ארבעה תרגילים שקיימה בשנים 2016 – 2017 לא ביצעו חיילי המשטרה הצבאית את התפקיד המוטל עליהם בהתאם לנוהלי הבידוק.

המבקר ממליץ כי, נוכח הסיכון הקיים בשל הפרצות במכשול בגזרת עוטף ירושלים, על משהב"ט, המשטרה וצה"ל לוודא כי הם מספקים את המענה הביטחוני המיטבי לצמצום הסיכון. על משטרת ישראל וצה"ל לוודא כי לאחר רכישת מכשירי הקשר החדשים תיפתר בעיית התקשורת בין הכוחות בשטח.

נוכח החלטת ראש הממשלה דאז בשנת 2005 והפעולות שנעשו מאז לקידום אזרוח המעברים ונוכח סדר העדיפויות הביטחוני לעת הזו, ראוי שהמל"ל יביא את נושא אזרוח מעברי עוטף ירושלים לדיון לפני ראש הממשלה בהקדם האפשרי כדי שישקול את כל השיקולים הרלוונטיים ויכריע סופית אם להנחות על אזרוח המעברים וקביעת המקורות התקציביים לכך או לבטל את ההחלטה על אזרוחם ולהותיר את המצב על כנו.

נוכח הסיכום התקציבי שנקבע בין משרד האוצר למשרד לבט"פ בנושא המשאבים להפעלת מעבר מצודת אדומים, על המשרד לבט"פ לוודא כי מעבר מצודת אדומים, יפעל במתכונת מלאה בהקדם האפשרי. נוכח הכישורים הניהוליים והפיקודיים הנדרשים ממפקדי המעברים, על המשטרה לאייש את מעברי עוטף ירושלים כדבר שבשגרה במפקדים שעברו קורס הכשרה ייעודי, ועליה להכין תוכנית הכשרה ושיבוץ לשם כך.

על המשטרה ועל המשרד לבט"פ לוודא כי למאבטחים במעברים הכשירות המבצעית הנדרשת ולמצוא פתרון למחסור במאבטחים לאלתר. על המשטרה, האחראית למעברים, ועל צה"ל לדאוג לכך שחיילי המשטרה הצבאית יבצעו את תפקידם תוך הקפדה על עמידה בנוהלי הבידוק, זאת כדי לשפר את איכות הבידוק במעברים.

תגובת דובר צה"ל

צה״ל מברך על הביקורת, ויפעל לתקן את הליקויים העולים בה במהרה. נדגיש, כי צה״ל קיבל לידיו את הגרסה הסופית לדו״ח לפני מספר ימים, וימסור מענה מטעמו לידי משרד מבקר המדינה בזמן הקרוב. כמו כן, נציין כי במרבית סעיפי הליקוי שצויינו בביקורת צה״ל הינו מבוקר משני בלבד.

כבר במהלך הביקורת צה״ל למד את עיקריה, ומרבית הליקויים שעלו כבר טופלו או נמצאים בתהליך עבודה. המענה לליקויים ניתן כחלק מעבודת מטה נרחבת, במסגרתה התבצע ארגון מחדש של גזרת החטיבה המרחבית ״בנימין״, בכדי לשפר את המענה המבצעי בגזרת עוטף ירושלים וכדי לייעל את התיאום ושיתוף הפעולה בין גורמי הביטחון.

כחלק מעבודת מטה זו, השתנו גבולות הגזרה בין החטיבות המרחביות, כדי שיוכלו להתמקד ולהתמחות במרחב זה. בעקבות זאת, צה"ל בשיתוף משטרת ישראל, שב"כ ומשרד הביטחון העמיקו את שיתוף הפעולה ביניהם, המתבטא בהערכות מצב משותפות, שיתוף ידע בין הגורמים, תרגילים, פעילויות מבצעיות וחמ"ל משותף.

בנוגע למעברי התפר, יושמו כלל הלקחים המופיעים בדו״ח. כחלק מתוכנית נרחבת לשדרוג המעברים ביהודה ושומרון, שודרגו גם שלושה מעברים בגזרת עוטף ירושלים. באמצעות הרחבת המעברים, הטמעת אמצעים טכנולוגיים, אמצעי שיקוף, הרחבת מסלולי הבידוק, הקמת מעברים ביומטריים והוספת עמדות בידוק, המעבר נעשה יעיל ומהיר עבור הפלסטיניים והתיירים הרבים העוברים בהם מידי יום.

כמו כן, כחלק משיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, לוחמי המעברים של המשטרה הצבאית עוברים גם הכשרה ע״י משטרת ישראל בכדי לוודא שהנהלים אחידים בין הגופים. "לסיכום, צה"ל רואה בשמירה על מרחב עוטף ירושלים בהיבטים שבאחריותו, אחת ממשימותיו החשובות ביותר, תוך שיתוף פעולה מלא, איכותי וצמוד עם שאר גופי הביטחון בגזרה", לשון הודעת דובר צה"ל שמצרף גם תמונות מהמעברים לתגובתו.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *