הגירעון התקציבי ממשיך לטפס: הוצאות המשרדים האזרחיים זינקו מתחילת השנה ב-15.8% לעומת 6% בתכנון התקציבי והוצאות מערכת הביטחון גדלו ב-2.9% לעומת 1.9% בתכנון. נקודת אור בודדת נרשמה בהכנסות המדינה ממסים - 135.1 מיליארד

הגירעון הממשלתי בחודש החולף עמד על 3.8% מהתמ"ג – זהו החודש השני ברציפות, כך מדווח היום (רביעי) משרד האוצר. בסך הכל, מסתכם הגירעון ב-51 מיליארד שקל.

הוצאות המשרדים האזרחיים זינקו מתחילת השנה ב-15.8% (לעומת 6% בתכנון התקציבי) והוצאות מערכת הביטחון גדלו ב-2.9% לעומת 1.9% בתכנון.

לפי חוק התקציב, נקבע יעד הגירעון (תקרת הגירעון) על 2.9% מהתמ"ג שהם כ-40 מיליארד שקל – כך שישנה חריגה כעת של כ-12 מיליארד שקל מעבר לתקרה שנקבעה.

נקודת אור בודדת נרשמה בהכנסות המדינה ממסים – אלה הגיעו מתחילת השנה ל-135.1 מיליארד שקל, כ-4 מיליארד יותר מבתקופה המקבילה אשתקד וגידול של 2% בשיעורי מס.

תחזית האוצר המעודכנת ל-2019 מתייחסת לגירעון של 3.6% מהתמ"ג, כך שהגירעון בפועל הוא גבוה יותר מהתחזיות הקודרות של פקידי האוצר עצמם. הנתון שאמור להדאיג את האוצר הוא התפתחות של משקל ההוצאות וההכנסות ממסים כאחוז מהתמ"ג.