צפו בשיעור מיוחד על ערך לימוד התורה הקדושה מאת הרה"ג רבי יוסף פרץ שליט"א מתל אביב