מאות השתתפו בהלויית הרבנית צפורה פרידמן ע"ה אשת הרה"צ רבי ישראל פרידמן זצ"ל. בת מרן בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זיע"א • הלווייתה יצאה מביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ ונטמנה סמוך ונראה לאוהל אדמור"י ויז'ניץ • צילום: שוקי לרר

 

עוד בנושא
בד"ה: הבוקר הלכה לעולמה הרבנית צפורה פרידמן ע"ה, מרן בעל ה'אמרי חיים' זיע"א. הלווייתה תתקיים הערב ותטמן סמוך ונראה לאוהל רבני ויזניץ