שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ג' בסיון ה'תשע"ט