פשוט אכיפה בררנית על הפסיק הקטן.
אין צורך בכך. כי בלאו הכי יש כל כך הרבה שחיטות בבתי המשפט ששם גם אין צדק. אז מה הם חוקרים ונוברים בצדק? הם הרי תאווי בצע.
בתי משפט ומשטר טרור אכיפתי דיקטטורי.
לקוראים מביניכם שאלה. מדוע אתם מהססים להגיב. הגיבו בריווח. אל תפחדו לומר דברי אמת.