מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א מסר לקראת חג השבועות שיחות הכנה בכולל 'עטרת שלמה' בבני ברק ובהיכל ישיבת 'אורחות תורה' • צילום: שוקי לרר
בכולל 'עטרת שלמה' בבני ברק

בהיכל ישיבת 'אורחות תורה'