גאב"ד ירושלים הגאון הרב יצחק טוביה וייס שליט"א במכתב קודש נדיר לתלמידי ישיבה קטנה יטב לב דסאטמאר בירושלים ת"ו לקראת סדר לימוד חמש שעות רצופות היום יום שישי. המכתב התקבל אצל תלמידי הישיבה בהתרגשות עצומה

כ"ק מרן הגאב"ד הרב יצחק טוביה וייס שליט"א שמע אתמול (חמישי) אחה"צ מהחברותא שלו הרב נויגערשאל שליט"א ר"מ בישיבה קטנה יטב לב דסאטמאר ירושלים, כי היום יתקיים סדר לימוד חמש שעות רצופות כהכנה דרבה לקראת חג מתן תורתינו, התרגש עד מאוד ותחי נפשו.

ובו בזמן נקרא מנהל הישיבה למעון הקודש, ומרן הגאב"ד מסר לו מכתב קודש נדיר ומיוחד, שנכתב בכתב ידו בהערצה והערכה לתלמידי הישיבה העולים במעלות סולם העולה דרך בית קל, כהכנה ראויה לקראת קבלת התורה.

במכתב נכתב כדלהלן:

בס"ד ג' סיון תשע"ט

לכבוד בחורים היקרים דישיבה קטנה ייטב לב פה ירושלים עיר הקודש ת"ו

שמעתי שאתם הולכים ללמוד כמה שעות רצופות לכבוד הכנה דיום טוב שבועות

יעזור הקב"ה שתזכו להתעלות במעלות התורה והיראה ובקדושה וטהרה

כברכת אוהב נאמן

יצחק טובי' ווייס

מן המותר להאריך כי דבר המכתב התקבל אצל תלמידי הישיבה בהתרגשות עצומה, כאשר זכו להתייחסות מיוחדת ולברכתו הקדושה של מרן הגאב"ד שליט"א ד' יאריך ימיו ושנותיו בנעימים.