מסע הקודש וי'זניץ לרגל השמחה הגדולה בקברי הצדיקים בצפת וטבריה

צילום: יהושע פרוכטר

ביום ב' סיון צבאו המוני חסידי ויז'9ניץ על מערת רשב"י ובנו רבי אלעזר, לתפילת שחרית בצל כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, אשר עבר לפני התיבה לרגל יומא דהילולא, תפלת שחרית היתה כאש יוקדת מיט ד'גאנצע ויזניצע ברע'ן און חיות, כאשר כ"ק האדמו"ר שליט"א עובר בין שורות המתפללים ומצית את תבערת אש קודש, לרגל היום המיוחד יום המיוחס ב' סיון, שוררו בתפילה  בנעימת יו"ט "תתברך לנצח- וכולם מקבלים".

בסיום תפלת שחרית לאחר הפסקה קצרה, נכנס כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א שוב להיכל הציון ושם אמרו יחדיו ספר רביעי שבתהילים כמנהג ויזניץ, לאחמ"כ נשמעה השאגה האדירה "ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו" בזכות שלוש עשרה מדותיך של רחמים.

בסיום  הריקודים ניגש כ"ק מרן הדמו"ר מויזניץ שליט"א עם נכדו החתן שיחי' לציון התנא האלקי רשב"י והעתיר עליו לכל מילי דמיטב.

מכאן שמו מקהלות החסידים פעמיהם  בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א אל עבר צפת עיה"ק, לציון האר"י, רבי שלמה אלקבץ, מרן הב"י, ועוד, כאשר בכל מקום אמרו עשרה מזמורי תהילים,

כאשר הגיעו לתחתית ההר עם דמדומי חמה ליד ציון רבי פנחס בן יאיר, נעמדו לתפילת מנחה.

לאחריו  המשיכה השיירה לעבר העיר טבריה, לציון התנא רבי מאיר בעל הנס, לשם הגיע כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א לאחר הפסקה, לתפילת מעריב וספירת העומר, כאשר לפני אמירת תהילים פתח בשירה אדירה "וכולם מקבלים" לאחמ"כ פנו לעבר ביה"ח העתיק בטבריה, לציוניהם של תלמידי הבעש"ט הק' זיע"א, ולאחריו לעבר ציון הרמב"ם, השל"ה הק' ועוד,

ברן יחד כוכבי בוקר הסתיימה לה מסע הקודש אפופת רגש עילאי, וחוויה רוחנית אדירה אשר נחקקה בלבבות החסידים לעד, וימלא משאלותיהם במידה טובה ישועה ורחמים.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו