הפרקליט הזה חתיכת חצוף. איזה פנים רעות של רשע מרושע. הלוואי וארץ ישראל תקיא אותו לכל הרוחות.