בראשות מרנן ורבנן ובהשתתפות גאוני הדור שליט"א נערך מעמד היסטורי בראשות מרנן הגאונים רבי דב לנדו. רבי  משה הלל הירש. הגאון הגדול רבי דוד כהן. מנחה המעמד הגאון רבי יצחק שרייבר • את המשא המרכזי נשא מרן ראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א העומד בנשיאות הארגון והמפעל הקדוש שנרתם בכל כוחו להצלת חיי נצח ולסיוע במפעל הקדוש "לב אחד" • יו"ר הארגון רבי יצחק פרחים שלקח ע"ע את עול הארגון כולו ולהחזקת מפעל חשוב זה. - צילום: מוטי גרין

בהמשכו של הכינוס נערך פאנל ייחודי רב עומק בהשתתפות חלק מחברי הועדה המייעצת הרבנים הגאונים רבי יונתן אבר שליט"א רבי יחזקאל מנת שליט"א הרב מנחם שטיין שליט"א הרב צבי פלונצ'ק שליט"א ורבי יחיאל צוקר שליט"א שהנחה את הדיון בענייני שידוך איך עוברים את עניין השידוך ללא מכשולים

הגאון הגדול רמ"צ ברגמן שליט"א הביא מדברי חז"ל על חשיבות ההתעסקות בשידוכים ובפרט בדרך כבוד , כבמעשה המובא בגמ' על מר עוקבא ואשתו שהיו שניהם גבאי צדקה ופעם נאלצו להסתתר בתנור גרוף בכדי שהעני לא יתבייש מהם, ואשתו של מר עוקבא לא נכוותה והוא עצמו נכווה והיתה לו חלישות הדעת מזה, ואמרה לו אשתו שמכיוון שהוא הוגה בתורה מחוץ לבית , אך לא תמיד העניים מוצאים איתו וכן כשמוצאים אותו, ביכולתו לתת להם רק כסף עמו הם נאלצים לטרוח ולהכין את מזונם ואילו היא שמצויה בבית, העניים תדיר באים ומקבלים ממנה את האוכל המוכן, ולכן זכתה ולא נכוותה וכן הארגון החשוב שנוסד כעת אוזן קשבת ויספק מענה מידי ומהיר לנצרכי השידוכים בדרך כבוד,

באולם מקביל נערך כינוס למאות שדכניות ונציגות הסמינרים. בכינוס נשא דברים הרב מנחם שטיין שליט"א דברים מרתקים ומרוממים על החשיבות העצומה של העיסוק בעסק השידוכים דברים נרגשים נשאה הרבנית אסתר ברמן תחי' במעלת העוסקים בהקמת בתים בישראל והפליגה בסיפורים מפליאים ומלהיבים מגדולי הדורות על ההתמסרות שלהן לעניין והביאה ברכה מיוחדת מגדולי ישראל למשתתפות הכינוס. הטיבה לתאר הרבנית גיטה פינקל שתחי' אשת ראש ישיבת מיר את חשיבות הרעיון שמקבל תפנית עצומה כשגדולי התורה נטלו זאת על לוח ליבם.