כ''ק האדמו''ר מדינוב ביתר שליט''א מסר שיחת הכנה לקראת חג השבועות בישיב''ג מכנובקא בעלזא ב''ב • צילום: י.מ.ב.