מנסה לחפות על האיולת שלו בהכברת מילים ללא תוכן.
גם הפיל מפלגה של 24 מנדטים להיות מפלגה של 6 מנדטים, וגם לא עלה בדעתו לרגע לקחת על זה אחריות. הוא קלט עכשיו שאם יתמודד לא יקבל אפילו קול אחד ורק לכן הוא פורש, לחסוך את ההשפלה.