לאחר שבלב העיר בני ברק נפרץ אמש ארון קודש בבית הכנסת תפארת שמעון של קהילת אורחות תורה וספרי תורה נגנבו וחוללו התכנסו מאות ובראשם רבנים וראשי ישיבות לעצרת תפילה וזעקה והביעו כאב וזעזוע מהמעשה הנפשע • צילום: עזרא טרבלסי

עוד בנושא
בלב העיר בני ברק נפרץ הלילה ארון קודש בבית הכנסת תפארת שמעון. ארבעה ספרי תורה נגנבו. רבה של ב"ב הגרש"צ רוזנבלט שליט"א שהגיע להתפלל במניין השני בביהכנ"ס, שמע מהגבאים את דבר הפריצה לבית הכנסת הלילה. המשטרה חוקרת