ביום שני בערב התקיימה באולמי שירת ירושלים שמחת נישואי נכדת הגר"א אבא שאול ר"י אור לציון שליט"א בת לבנו הגרב"צ אבא שאול ראש הקיבוץ בישיבה • החתן בן הגר"נ דרעי רב שכונת בית וגן וחבר נשיאות מפעל הש"ס • גדולי תורה, ראשי ישיבות, רבנים, דיינים, וכן אישי ציבור עלו לאחל מזל טוב צילום: יעקב כהן