לכבוד הרב הגאון אליהו אב'ש שליט'א וכן לרב הגאון הרב בן ציוון שליט'א ברכת מזל טוב ורוב נחת מיכל יוצאי חלצכם בבנים וכן בנכדים מי יתן ותמיד הישיבה תעלה מעלה מעלה ורק תירוו המלחה ונחת בברכה עוז גדידיאן בוגר ישיבת אורל'צ המעטירה