מעמד רב רושם התקיים בערבו של יום שני, באיסרו חג של חג מתן תורתנו, במעמד כתיבת האותיות עבור ספר תורה מיוחד בנדבתו של הנגיד ר' שלום וגשל הי"ו. המעמד התקיים בישיבת אורייתא אליה יוכנס ספר התורה ברוב פאר והדר בתחילת החורף הבעל"ט

את תרומת ספר התורה שיוכנס להיכל ישיבת אורייתא, הבטיח הנגיד ר' שלום וגשל הי"ו בשלהי החורף, כאשר התקיימה מגבית ההתרמה ההמונית לטובת הישיבה. ר' שלום, במטרה לדרבן את חבר מרעיו להצטרף ולתמוך בישיבה קדושה וחיונית זו, הבטיח לתרום ספר תורה להיכל הישיבה באם יגויס סכום נכבד לטובת 'אורייתא'. הסכום גויס עד מהרה וספר התורה החל עושה את דרכו אל אוויר העולם.

השבוע, בתזמון מופלא – פחות מיממה לאחר שהעם היהודי כולו קיבל את התורה, התקיים מעמד כתיבת האותיות בפאר והדר רב, כיאה לכבודה של תורה ולכבודם של לומדיה. את ההיכל מילאו ראשי ורבני הישיבה ליד רבנים וגאונים שהגיעו לכבד את ר' שלום אשר משקיע את כולו למען הכלל והפרט. שיחה מיוחדת מסר המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א ושיחות נוספות נשאו ראשי ומנהלי ישיבת אורייתא אשר העלו על נס את עמידתו הבצורה של הנגיד ר' שלום לימינה של 'אורייתא' במהלך כל יום וכל שעה, כאשר כעת הוא גם מוסיף פארה של תורה בכתיבת ספר התורה שיוכנס להיכל הישיבה.

את המעמד המיוחד הנעימו בקול זמר החזן העולמי הרב חיים אדלר – מי שכבר זכה להכניס בעבר ספר תורה להיכל ישיבת 'אורייתא', ובעל המנגן ר' נפתלי קמפה, בליווי תזמורת בקול שיר גילת ורנן.

כאמור, בחודשי החורף הבאים עלינו לטובה יתקיים המעמד הגדול והנשגב של הכנסת ספר התורה להיכל הישיבה בהשתתפותם של גדולי ישראל אשר ישישו וישמחו עם התורה ועם נותן התורה.