תלמידי ישיבה הגדולה עץ חיים ד'באבוב בעיר בני ברק זכו לשעה של קורת רוח בשיחת הכנה והתחזקות מפי כ"ק אדמו"ר מדינוב ביתר שליט"א לקראת זמן מתן תורה.