שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, י' בסיון ה'תשע"ט