בישיבת המקובלים נהר שלום התקיימה אמש עצרת מספד במלאת השלושים להסתלקותו של המקובל הגה"צ רבי אליהו חמד זצ"ל שהיה מתלמידי המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ"ל ושימש כחזן בישיבה בכוונות הרש"ש ונפטר בגיל 97 • צילום: יעקב כהן

בישיבת המקובלים נהר שלום התקיימה אמש עצרת מספד במלאת השלושים להסתלקותו של המקובל הגה"צ רבי אליהו חמד זצ"ל שהיה מתלמידי המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ"ל ושימש כחזן בישיבה בכוונות הרש"ש ונפטר בגיל 97.

הספידו והשתתפו בעצרת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, הראשל"צ הגר"י יוסף, זקן המקובלים הגר"ש שמואלי ובנו המקובל הגר"ב שמואלי ר"י נהר שלום, המקובל הגר"י הלל ר"י אהבת שלום ועוד.הרבנים עמדו בדבריהם על גדלותו של המנוח בתורה, בתפילה ובקבלה והכל מתוך צניעות וענווה מיוחדת.המנוח הותיר אחריו בנים, נכדים ונינים זרע ברך ה', מרביצי תורה ובינהם הרב יעקב חמד ראש מוסדות שלהבת הדרום בדימונה.